Dichter: Blonk, Sybe van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
7. staande als geslacht

In ’t midden van de troon daar staat een Lam!
Het is te zien dat ’t zonden op Zich nam.
Het vraagt om aandacht, Het staat als geslacht.
Want heel Zijn lijdensweg heeft Het volbracht!

Zie Hem daar staan in grote schittering,
want Hij pronkt hier tot Zijn verheerlijking!
Zijn wonden stralen hier in rode gloed
tot eer en lof van ’t kostbaar Midd’laarsbloed.

Dit is het Lam, dat zeven hoornen draagt.
Waarmee Hij al, wat zich verheft, verjaagt.
Dit is de Leeuw uit Juda’s stam, in kracht.
Hier blijkt in Zijn regering al Zijn macht.

Dit is het Lam dat zeven ogen heeft.
Die ’t wereldrond in zijn geheel omgeeft.
Die door Zijn Geest Zijn heil tot mensen brengt,
in ’t zondaarshart gerechtigheden schenkt.

O zondaar, kom in stilte nu hier staan.
Uw oog omhoog, en zie het Lam nu aan!
Zie met uw hart toch in verwondering,
op al Zijn wonden in vernedering.

Want Hij is ’t Lam Die daardoor overwon.
En elke wond is als een levensbron.
Zoek ’t heil bij Hem, Hij is als een fontein.
Opdat u eeuwig voor de troon mag zijn!

Wie is ’t die ’t Lam naar waarde prijzen zal?
Aan Zijn verheerlijking is geen getal.
Wordt nooit volprezen, hoe volmaakt het is.
Zijn wonden blijven tot gedachtenis!

Openbaring 5: 6

(melodie ps 93)