Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Naamdicht

L.elijk toegetakeld, om 't hoofd een doornenkroon,
I.n angstzweet, bebloed, moest Hij zelf Zijn kruis dragen.
J.ezus ging struik'lend die lijdensweg, de Via
D.olorosa, in hete zon, tot Golgotha.
E.enmaal daar werd Hij wreed aan het kruis geslagen,
N.aakt, gruwzaam doorboord, onder luid gejoel, gehoon.
S.martend om hen vroeg Hij : Vergeef het hun, Vader,
W.ant zij weten niet wat zij doen, zoekt geen dader.
E.erst voor Zijn stervensuur sprak Hij : "Het is volbracht !",
G.eheeld in Zijn Vaders handen, kreeg Zijn geest kracht. *


* Lucas 23:46  "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest".