Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Koning Herodes, Edomiet
hij wreekt de vloek van de geslachten:
't verloren eerstgeboorterecht,
Edom, die Ezau's broeder knecht,
koning Herodes, Edomiet,

Die hier de weg van lijden gaat,
de doornen in het vlees gedreven,
gekroond, gekleed voor 't duivels spel;
zie hier uw Koning, Israël,
Die hier de weg van lijden gaat,

U die door diepste diepten gaat,
U draagt ons bitter onvermogen
steeds dichter naar het wenkend kruis,
steeds verder van het vaderhuis,
U die door diepste diepten gaat,

U, Zoon van God, ons vlees en bloed,
met hart en ziel aan ons verbonden,
wij zouden met U willen gaan,
maar zien de grens van ons bestaan,
U, Zoon van God, ons vlees en bloed,

U, Bron van hoger heerlijkheid,
tot onze onmacht ingekomen,
gedenk ons in uw paradijs,
Heer, geef uw leven ons tot spijs,
U, Bron van hoger heerlijkheid. 

Reacties  

#1 Maria Ramaekers 07-03-2009 16:52
Wat een mooi en doeltreffend gedicht. Het sleept mij terug in de tijd. Heel ontroerend, dank
Hartelijke dank. Vriendelijke groetjes, Maria