Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus werd door de Geest,
naar de woestijn geleid.
Hij overwon de satan,
na veertig dagen strijd.

Hij leefde bij de wilde dieren.
Hij hoorde naar Gods stem.
Toonde hier zijn Goddelijkheid.
Engelen dienden Hem.

Hij at geen brood,
Hij dronk geen wijn.
Hij baande ons een weg tot God.
Hij won de strijd, in de woestijn.
----------
Veertig maanden lang wees Jezus,
ons de weg de waarheid en het leven.
Hij sprak tot God zijn Vader:
''Uw woord heb ik de mens gegeven''.

Jezus bracht God en mensen samen,
in een wereld vol van haat.
Hij genas de zieken en de blinden.
Hij weerstond de Joodse raad.

Door mensen handen vast genageld,
stierf Jezus aan het kruis.
Hij had zijn werk volbracht.
Hij ging ons voor, naar 't eeuwig vaderhuis.