Dichter: Beijersbergen-Groot, Diny Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
O Heer Uw voetstappen betraden
het Heilig land, Jeruzalem.
U wandelde daar op de paden,
de mensen hoorden naar Uw stem.
U leerde hen de mooie woorden,
geschreven en geprofeteerd.
En allen die Gods boodschap hoorden
hebben door U Gods trouw geleerd.

Maar mensen kunnen moeilijk vatten
dat Gods weg een pad van liefde is.
Ze zoeken soms naar andere schatten,
zien niet de weg van de geschiedenis.
Het 'kruisig Hem' klonk door de straten,
en al het kwade werd onthuld.
En door de Heiland, zo verlaten
werden de schriften toen vervuld.

Toch, door het duister en het lijden
kregen de mensen blij bericht:
'Gods liefde wil de mens bevrijden,
Zijn Zoon gaf ons het nieuwe licht.
Wij mogen weten, elke nieuwe morgen:
'De Heer heeft dit voor ons gedaan.'
Wij zijn in liefde nu geborgen.
Ja, onze Heer is waarlijk opgestaan!'