Er staat copyright op de gedichten van Tricht, Justus A. van U mag deze gedichten alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Jezus die ons Zijn leven gaf
ontsteeg de dood vanuit het graf.
Ons is nieuw leven toebereid
dat duurt tot in al d' eeuwigheid.

Geen mens kon zo voor ons instaan
zoals de Heiland heeft gedaan.
Hij is 't die alles overstijgt
wat een mens door Zijn offer krijgt.

Zijn dood en sterven aan het kruis
opent de weg terug naar Gods huis.
Waar God met open armen wacht
die ons nieuw leven toebedacht.

Dit nieuwe leven is hersteld
door 't woord van God aan ons vermeld.
Aan 't eind van 't menselijk bestaan
mogen wij 't Godsrijk binnengaan.