Dichter: Jong-Idzinga, Annigje de Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In het rood van de ondergaande zon
baant een vlammend kruis zich een weg.
Over rimpelloos water dansen de stralen
van een lichtend hart mij tegemoet.

Aan de horizon ontwaar ik een dierbare gestalte,
die mij in zachte tederheid de hand reikt:
Hemel en aarde zijn verweven,
al is het maar heel even.

Gestaag verdwijnt de glanzende stralenkrans
in de diepe zee:
Een troostvol visioen van eeuwig leven,
waarin verleden en toekomst staan geschreven