Dichter: Honkoop, Corrie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

J
ehova is Uw naam
El-Shaddai zijt Gij
Zone Gods van eeuwigheid
Uitredder, U maakt vrij
Sterke God - zo dichtbij

Immanuel, met ons, altijd
Schild en wapen in de strijd

Opperwezen, Hemeltolk
Pleitbezorger voor Uw volk
Goede Herder, lieve Heer
Elohim, eindigt nimmermeer
Schepper, Schuilplaats in de nood
Tempel, door Uw offerdood
Adonai, wat bent U groot
Amen, ja, U bent de Amen
Naam aller Namen ...