Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Die avond onverwacht stond Jezus daar, in de bovenzaal
in het midden van wie daar waren, zij hadden ’t niet verwacht
zij leken, zegt Lucas, verschrikt: daar was de Heer; magistraal
stond Hij op Paasmorgen op, en verbrak de dood en diens macht.

Jezus zag hen aan en Hij zei tot hen: vrede zij met u
Hij toonde hen Zijn handen en zo ook Zijn zijde
Ik ben gestorven, door de dood heen gegaan, u ziet het nu
zo zagen zij de Heer, Johannes schrijft: zij waren blijde.

De kring om Hem heen zag Hem in Zijn opstandingsheerlijkheid
op de Paasavond, in Jerusalem, de Stad der Steden
daar zal Hij Koning over de aarde zijn in eeuwigheid.

Voor een ieder die naar Zijn stem wil horen in het heden
Hem huldigt als Koning over zijn leven hier in de tijd:
die zal Hem zien, en bij Hem wonen in de Hof van Eden.

bij Lucas 24 : 36 - 41; Johannes 20 : 19 - 21;
Zacharia 14 : 9; Johannes 20 : 29, en 14 : 3.