Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Men had Hem in het graf gelegd, op de Goede Vrijdag,
in opdracht van Pilatus was het graf ook nog verzegeld;
daar was de Heere, tot aan de komende derde dag
tot de morgen van Pasen, ’t wordt door de Schriften bezegeld.

Daar, op Pasen, op Moria, verrees Hij uit het graf;
God’s tegenstander, en diens macht, werden door Hem verslagen
Jezus brak dwars door de dood heen, nam die de machten af;
Hij, de Heer, is waarlijk opgestaan, naar God’s welbehagen.

Hij is de Overwinnaar van het donkere domein
Hij zal eeuwig Koning zijn over de hele aarde
met engelen en zaligen die daar rondom Hem zijn.

De hemel en de aarde loven Hem in Zijn heerlijkheid
de dingen zijn dan uitgericht, en weer in volle waarde:
lof zij de Heer der Heeren, onze Koning in eeuwigheid.

bij lied 322 van het UM Hymnal.