Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Willy 1937 - 2013

toen kwam de dag van dertig maart er aan:
ik was toen naar haar huis gebracht, om samen
met haar naar het stadhuis en naar de kerk te gaan;
daar zouden wij de vraag met ja beamen,
om samen als gehuwd te boek te staan

zo is het toen in Rotterdam gegaan,
zij heeft toen daar haar ja gegeven;
toen kreeg zij zo mijn naam erbij voortaan,
en daarmede begon zij blij het leven
met mij, om, als gehuwd, verder te gaan

bijzonder hartelijk, en lief, en wijs,
bemoediging: dat heeft ze ons gegeven;
tot God haar opriep naar het paradijs,
was zij de steunpilaar voor heel ons leven;
wij, allen om haar heen, zijn nu op reis

door ’t aardse leven heen, dat voor ons ligt;
wij willen, net als zij, in Sion komen,
waar zij nu op ons wacht, in hemels licht;
al ons verdriet: God heeft ‘t daar weggenomen,
door louter vreugd, voor ’s Heeren aangezicht

memoria iusti benedicet:
dat is de werk’lijkheid van Willy’s leven,
’t geeft zegen aan wie op die uitkomst let;
Heere, hoe veel hebt G’ons in haar gegeven !;
Gij, Die ons op Uw weg, naar Sion, zet

memoria                           iusti                      benedicet 
de gedachtenis   van de rechtvaardige   zal tot zegen zijn

bij Spreuken 31, vers 10 e.v.; Prediker 9, vers 9 e.v.