Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Uw Zonlicht heeft mij kracht gegeven
trotseerde aanvallers van 't grof geweld
Met Uw Zonlicht heeft U mij omgeven
werd Heer niet door vijanden neergeveld.

Warme stralen gaven kracht tot 't leven
Ik hield mijn hoofd omhoog op U gericht
Soms was mijn ziel vol angst en beven
U heeft mij met Uw Zonlicht opgericht.

Ik dank U Heer voor Uw Zonnestralen
bleef ze zien door donk're wolken heen
Ik blijf o Heer mijn blijdschap herhalen
U komt de dank toe Heer, U en U alleen.

Omdat dit gedicht persoonlijk is wil ik Hem bedanken
voor al de kracht die Hij mij gegeven heeft in al die
jaren. Zalig zijn wij te noemen als wij onze hoop en
sterkte van Hem alleen verwachten.Amen