Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heer, mag ik me hierbij tot U wenden
en mag ik mijn bede aan U geven:
wil mij Uw licht en Uw waarheid zenden
hier op mijn reis door het aardse leven

U hebt de Schriften aan ons gegeven
zo hebt U Zich aan ons geopenbaard
in Uw handen ligt het eeuwig leven
U schrijft dat U dat voor ons hebt bewaard

en dat al wat U doet voor eeuwig is,
daar aan toedoen of afdoen kan men niet
en daarin ligt dan de behoudenis
die U in grote liefde aan ons biedt

U schrijft onze namen in ten leven
in het Boek van het Lam, dat U bijhoudt
Heere, wil ons de genade geven
dat ons hart zich geheel aan U vertrouwt

ik heb niet steeds licht op het aardse pad
het gaat wel eens door donk're dalen heen
sinds U Willy naar U genomen had
weet ik me op mijn weg hier soms alleen

zo lijkt het, maar zo zal het niet wezen
al ga ik door dalen van duisternis
ik ben van U, ik hoef niet te vrezen
in Uw handen ligt mijn behoudenis

zo leidt Uw weg mij naar Jerusalem
met vreugd" zal ik door de poorten treden
en U daar loven met hart en met stem
om bij U te zijn in ' t eeuwig heden


bij : Psalm 43; Psalm 139 : 16
Psalm 23, Psalm 116 : 17 - 19