Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
het is zes en tachtig jaar geleden
dat mijn moeder mij als kind ontving
tussen toen en nu ligt het verleden
en dat vraagt aan mij verantwoording

over mijn daden en mijn gedachten
als het gaat om de aardse dingen
in de dagen en ook in de nachten
die mij toen en ook nu omringen

recht doen, trouw zijn en onze God eren
is dat van harte door mij gedaan
dat zal mij vragen de Heer der Heeren
als ik straks voor Hem zal komen staan

en Hij mijn levensboek open zal slaan
nu voor alsdan, Heer, wil ik vragen
niet verder met dat boek te willen gaan
geef mij gratie naar Uw behagen

zoals U in Uw Woord ons hebt gezegd
wie gelooft in de Vader en Mij
voor die is 't eeuwig leven klaargelegd
de eerste dingen zijn dan voorbij

een nieuwe henel, een nieuwe aarde
met haar Koningstad Jerusalem
en met Eden's Hof, God' s eigen gaarde
hemel en aarde, ze zijn van Hem

daar zal de Heere heerlijk voor ons zijn
de Heer, de Schepper aller dingen
het Lam van God, hemelse zonneschijn
eeuw'ge glorie zal Hem.omringen

bij : I Corinthe 2 : 6 - 16