Dichter: Vlastuin-van Deelen Jolanda Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
't Woord zo Heilig en zo machtig
wordt gezaaid, de wereld rond.
d' Heil'ge Geest, zo sterk en krachtig
spreekt Gods woorden door de mond
van een ieder die Hem liefheeft,
ja, de Heil'ge Geest daalt neer
in een ieder die zijn hart geeft
- tot bevrijding - aan de Heer.

Hoor! Zijn Geest daalt neer in harten
die verblijd in Hem, Zijn Zoon
- reeds ontdaan van angst en smarten -
knielen voor Gods glorietroon.
Zielen spreken, woorden vloeien,
vuur daalt neder van omhoog.
't Riet - geknakt - zal Hij doen groeien
hoog tot aan de wolkenboog.

's Heren Geest zal blijven spreken
door de gaven van Zijn Woord.
't Licht zal door het duister breken
tot een ieder heeft gehoord,
van Gods wonderbare Raadsman,
Liefde, Kracht en Heerlijkheid.
Niemand, niemand die 't weerstaan kan,
'k prijs Hem tot in eeuwigheid.

Melodie gezang 98 uit het liedboek
van Joh. de Heer. (Samen in de Naam van Jezus)