Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Duizend zangen voor de Koning
stijgen op, vol lof en dank
tot Zijn hemelhoge woning,
gevuld met lofgezang.
Al wie is wedergeboren
uit water, vuur en Geest,
die laat zich weldra horen,
want: 't Is pinksterfeest!

Duizend zangen, voeg ze samen
op een dag, zo zonnig, licht.
Breng de Heer je 'ja en amen!'
nu met een blij gezicht!
Al wie maar is gekomen
tot Christus, onze Heer,
die heeft Zijn vree vernomen
ja, die verlangt naar meer!

Duizend 'love songs' voor de Koning
stijgen op tot Vaders troon,
Zijn paleis, Zijn hemelwoning
gevuld met eerbetoon.
Zo zullen vrolijk zingen
al de verlosten saam
met heiligen, hemelingen
tot eer van Jezus' naam.

Duizend maal zij lof gezongen,
Jezus Christus, onze Heer
in vuur en Geest en nieuwe tongen:
'Hij leeft! Hij is er weer!’