Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

O God, ik kan er niet omheen:
Persoonlijk Pinksterfeest.
Geen slang voor vis
voor brood geen steen
't gaat om Uw Geest alleen.
Traditie heeft Uw woord versmald
en van zijn kracht ontdaan
de satan heeft de vuist gebald
ons vuur is uitgegaan!

Wij lopen met de ogen dicht
en zingen onze zangen
ons keurslijf is zo ‘ik’ gericht
Waar blijft toch ons verlangen?
Heer Jezus, die de harten leest:
de nacht grijpt, om ons heen
Het is nog nooit zo koud geweest
hoe velen zijn alleen!

O God, dat wij dit laatste uur
weer lopen op U toe
worstelend, zoekend eens vooral
van eigen inzicht moe.
Heer Jezus, God almachtig Heer,
zet toch ons denken vrij
Dat wij uw Gods patroon weer zien
ver 't menselijk brein voorbij.

O, bloed van Jezus, reinig ons.
Maak ons een vat voor u.
O, blaas ons kwijnend vuur weer aan:
Gods Geest vervul ons nu!
Het kruis moet door ons leven gaan
voor al wie U verwacht
Uw Geest brengt liefde met gezag
- Een stralend nieuwe dag!

Handelingen  19:2a ‘Heb jij wel de Heilige Geest
ontvangen toen je tot geloof kwam?’