Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Johannes de Doper had het voorzegd
Joël had het geprofeteerd
Heilige verwachting vulde hun rijen
Ze namen het serieus!
Jezus heeft Zijn opdracht voltooid
Hij zal de Trooster zenden.

In de kleine opperzaal, waar zij eendrachtig
biddend en vastend verbleven
om kracht van omhoog
om Geest en nieuw leven...
Toen raakte de hemel de aarde aan:
God's vuurwerk!
Kom, Heilige Geest... breek baan!

De wind waait waarheen Hij wil
met vurige tongen,
met mens  en engelentaal
om God te prijzen
op altijd nieuwe wijzen.

Geruis en beweging
Nieuw Leven is gekomen!
Uitbundige blijdschap, intense verbazing,
toen de Geest Gods op hen viel,
De Geest der waarheid!
Alles jubelt, tintelt en bruist
van louter nieuwigheid.
Komt, laten wij aanbidden.

Een geluid als een sterke wind,
Orkaan van Gods liefde,
Met hemelse gaven.
Kniel voor je Schepper.
Aarden vaten  zoekt de Meester
aanbid Hem en dankt,
met al wat in jullie is.
Maar vooral: Dooft de Geest niet!

Het heiligste vuur,
op aarde ooit ontstoken
door Jezus Zelf, temidden van Zijn volk
Moet blijven branden,
totdat Hij komt!
Als Ik in jou ben (bekering)
en jij in Mij (doop in Mijn Geest),
zul je Mijn gebeden bidden
en Ik zal verhoren.
Een Pinkster-opdracht:
Mensenkind wordt vervuld
met de Heilige Geest!
Een Pinkster-vraag:
Heb jij die Geest al
persoonlijk ontvangen?

Reacties  

#1 Tonia van Venetien 25-04-2011 14:10
Prachtig. Groetjes.