Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Heilige Geest, vul ons hart, vul ons leven
met Uw troostrijke stralende licht,
met de kracht, die U eens hebt gegeven,
met Uw wondere evenwicht.
Laat ons zien, boven bidden en denken,
dat U heerst, met Uw liefde, zo teer!
Jezus Christus, Uw Geest, wil die schenken
zend van boven Uw pinkstergeest weer!

Heilige Geest met een vurig verlangen
ziet Gods volk hier op aard naar U uit.
Ja, temidden van vrezenden, bangen,
tooit de Heer reeds met gaven Zijn bruid.
Laat Gods Woord ons ten diepste bewegen,
dat aan ons het geheim wordt onthuld
van Zijn grootheid! Gods Geest, wij beleven,
dat U ledige vaten weer vult!

Niet door kracht, noch geweld zal het wezen
dat U komt, Gods Geest, Heilige Geest.
't Is Gods liefde, die wonden doet helen!
't Is het wonder van 't laat pinksterfeest.
Wij verwachten weer oogst op de velden.
Zend Uw regen met stromen nu neer.
Zoals Joel het ons eens vermeldde:
Door Uw Geest!   Wij geloven U Heer!

Niet om mij, niet om ons, Here Jezus,
niet alleen om het volk, dat U dient!
Maar, Heer God, om die duizend miljoenen,
die Uw reddende hand nog niet zien.
Geef ons kracht uit Uw troon om te strijden,
tot gevangenen weer worden bevrijd.
Dat wij allen tesaam ons verblijden,
om de volheid, die U hebt bereid.