Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

In de naam van Jezus, de God die leeft
zingen wij een lied, dat vleugels heeft.
Rechtuit ons hart, de hemel in.
Wij zingen, want zingen heeft zin!

In de naam van Jezus: de Trooster komt,
waar het werelds woord totaal verstomt.
Kracht van omhoog: De Heilige Geest!
Shalom, weest niet bevreesd.

Als het om de eer van Jezus gaat
De toon en de klank, die de Vader verstaat
gedreven en verklaard door de Heilige Geest:
Wij zingen van de God die leeft!

In de naam van Jezus, de God die leeft
zingen wij een lied, dat vleugels heeft.
Rechtuit ons hart, door de Heilige Geest.
Prijst God: ‘t is Pinksterfeest!