Dichter: Plas- van Duyvenbode, Thea van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Handen, zegenend, tot Gods troon omhoog,
Mochten de discipelen aanschouwen, tot aan de wolkenboog.
Hij de Heere Jezus, Verlosser, Zaligmaker hun Heer.
Keerde naar de hemel weer.

De hemel juicht!
De aarde zingt Gods lof,
De Overwinnaar gaat naar het hemelhof!

Gezeten aan des Vaders rechterhand,
Houd Hij Zijn kinderen in stand.

Zij mogen weten van Zijn goddelijke kracht
en van Zijn liefde en wonderbare macht.

En van Gods trouw aan al Zijn kinderen betoond
En dat de Heilige Geest, de Trooster, altijd in hen woont.