Dichter: Dorlas, Lydia (overl.15-11-2017) Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zullen wij opnieuw beleven
‘t stralend blije Pinksterfeest
dat de Here God wil geven:
de uitstorting van Zijn Geest?
Zoals in het pril beginnen
Joels profetie onthult,
werden harten rein van binnen
met de Heilige Geest vervuld.
Voor deez’ allerlaatste dagen
bleef nog een belofte staan.
Biddend mogen wij nu vragen:
‘Zend de Trooster, God, breek baan!’
Aarden vaten zoekt de Koning
die Hij vult tot over de rand.
Wonderbare Gods-beloning
boven zinnen en verstand.
Zouden wij nu niet ontvangen
Gods belofte, hemels, puur
samen met de vreugdezangen
in dit allerlaatste uur?