Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

O Geest van God, daal op ons neer
en geef ons diep van binnen
de vreugde dat de trouwe Heer
met ons nieuw wil beginnen.
Uw vrede daalt op deze dag
opdat ik U steeds loven mag.
U roept ons: Halleluja!

O vuur, warm ons in deze tijd,
laat kilt’ uit ons verdwijnen.
Geef ons op aard’ de eeuwigheid,
wil ons in ’t harte schijnen.
U bent voor ons het heilig vuur
dat ons verwarmt van uur tot uur
U roept ons: Halleluja!
 
O wind, doorwaai geheel en al
de stilte in ons denken.
Vul ons met lied’ren zonder tal,
wil ons die hartstocht schenken
dat ons geloof ons leven draagt,
ons in de grootste zorgen schraagt
U roept ons: Halleluja!

U spreekt tot ieder in de taal
waarmee hij U mag loven.
U roept ons in de hemelzaal
als al Uw eng’len boven.
Leer deze wereld dan het woord
dat in Uw liefde wordt gehoord.
U roept ons: Halleluja!
 
Melodie  Liedboek voor de kerken gezang 16 en 210