Dichter: Harder, Frans den Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Wij bidden U, o Heil’ge Geest,
kom in ons leven in.
U bent altijd de bron geweest,
gaf  aan geloven zin.
Doorwaai ons nu met nieuwe moed
en maak ons stil bereid,
dan is ons aardse leven goed
en zijn w’ U toegewijd.

Wij bidden U om heilig vuur
dat in ons binnenst’ brandt.
Wij bidden dat van uur tot uur
wij leven uit Uw hand.
Doorgloei ons leven elke dag
Met Uw genadig woord,
zodat w’ aanvaarden Uw gezag,
Uw zegen wordt verwoord.

Spreek in ons hart een nieuwe taal
van vrede, liefd’ en recht,
dat wij belijden telkenmaal
wat Uw beloft’ ons zegt.
Wij vullen heel de wereld met
een kostbaar ideaal,
nu U ons leidt en op ons let
bij ‘t Heilig Avondmaal.

Melodie: Ik voel de winden Gods vandaag
(oude) bundel doopsgezinde gemeente.