Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Een magisch gebeuren is het geweest
Toen op die merkwaardige Pinksterdag
Zij uitgestort kregen de Heilige Geest
Tot verbijstering van ieder die hen zag

Waren zij dronken in dat ochtenduur ?
Kon er wind zijn in een dicht vertrek ?
En die wonderlijke tongen van vuur ?
Waren zij niet met z'n allen goed gek ?

Hun geliefde Meester sprak er al over
Zij zouden ontvangen de Heilige Geest
Doch dit leek eerder op geheim getover
Hoe vreemd zij spraken, nog het meest

Gods Geest nam over hen de leiding
Als levend water in een dorre woestijn
Als een vlammend vuur van bevrijding
Allen ontvingen een hogerbewust zijn

Zijn angst als bij toverslag verdwenen
Sprak Petrus met verve over Zijn Heer
Dat Hij was opgestaan en verschenen
Vervolgens ten hemel gevaren weer

Duizenden lieten zich dopen en bekeren
Door Zijn apostelen, deze eerstelingen
Niets of niemand kon hen meer deren
Over Hem bleven zij spreken èn zingen...