Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
’t Is niet altijd waar, dat wie  U  vrezen,
Uw naam steeds loven, Uw woorden lezen.
Ja, hoe U ook aanbeden wordt….
Heer Jezus, U die ons verlost,
wij schieten nog zo veel te kort.
 
Hoe dikwijls komen wij als christenen samen ?
Wij bidden ernstig….zeggen  “Amen”.
We horen elke nieuwe preek,
putten ons uit  in goede daden,
maar  ‘t blijft toch steeds een “losse steek”.
 
Heer Jezus, zeg ons wat wij missen.
Uw taal, niet vreemd, getuigenissen
delen ons mee, Uw liefde in harten
die voor U open mochten gaan…..
Toch,  velen delen  ’s levens smarten.
 
Heer, help ons maar….om langer niet te liegen.
Soms lijkt het of wij naar de hemel konden vliegen,
maar heel bedremmeld staan wij naar de grond te kijken,
wij zijn zo arm, zo zwak, zo onvolkomen…….
“Kom Jezus, Kom !  Wil ons met Geestkracht weer verrijken !”
…………………………………………………………………………………………….