Dichter: Veen, Jan van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De opdracht die Hij ons gaf:
"Laat de hele wereld van mij horen"
Hij die ons Zijn leven gaf
is in Bethlehem geboren.

De engelen zongen, Jezus is geboren
Hij vluchtte uit Bethlehem
Hij stierf aan het kruis op Golgotha
in de stad Jeruzalem.

De aarde beefde, de rotsen scheurden
Jezus is opgestaan
is aan velen verschenen
Gods belofte is in vervulling gegaan.

Hij deed het Pinkstervuur weer branden
de ware Geest die God ons zond
wees ons de weg ten leven
Hij nam ons op in Zijn genadeverbond.

De Geest van Pinksteren is gebleven
een vlam die eeuwig brandt
God schonk ons de Geest der waarheid
die leidt naar 't eeuwig vaderland.

Reacties  

#1 Mina Mulder Zuur 18-05-2014 22:52
Een vlam die eeuwig brandt! Prachtig gedicht.