Dichter: Verbaan-van Gils, Lianne Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Liefde, onvoorwaardelijk ,
oneindig hoog, ver, dichtbij of diep.
Onuitsprekelijke liefde van Hem
die alles schiep.
Liefde volmaakt aan ons gegeven
ten leven.
 
Blijdschap, vreugde, uitbundig,
intens, stil of subtiel.
Geworteld in het hart,
geplant in onze ziel.
Lovend en prijzend Zijn grote Naam,
al tesaam.
 
Vrede, harmonie, gelukzaligheid,
geuit door heerlijk zingen.
Vrede Heer?
Wij zoeken de verkeerde dingen.
O, Geest leid mij met oprecht gevoel,
tot dit doel.
 
Lankmoedigheid, is
met voorzichtige schreden,
liefdevol de ander naderen,
zonder te vertreden.
Wat kostbaar is in Zijn ogen,
zeer bewogen.

Vriendelijkheid, aardig zijn,
niet zo moeilijk bij die naasten
die we mogen, respecteren
knappe koppen, hooggeplaatsten.
Nee, vriendelijkheid als in Jezus openbaar:
zonneklaar.
 
Goedheid, is een bijzondere vrucht,
die soms ten onder gaat,
aan zelfverheerlijking, ijdelheid.
Een veel besproken kwaad.
Nee, goedheid werkt zuiver  en alleen,
door Jezus heen.
 
Trouw. Groot is Uw trouw o Heer,
mijn God en Vader.
Trouw, die ik als mens
in geen eeuwigheid benader.
Maar die door het werk van Uw Geest,
omzichtig geneest.
 
Zachtmoedigheid, vereist
zachtaardigheid en moed.
Vraagt liefde, offers en geduld,
door het gebed gevoed.
Zoals de Herder teder en zacht,
´t verlorene wederbracht.

Zelfbeheersing, kracht, sterkte
geen losbandigheid of haat.
Zijn genadegaven,
wanneer men zich op God verlaat.
En Hem de teugels van ons leven,
voorgoed  in handen geven.
 
 

 
 
 
 
 
 

Reacties  

#1 Marij van den Heuvel 16-05-2014 12:35
Schitterend zoals je de vrucht van de Geest hier hebt uitgewerkt, Lianne!