Dichter: Mul, Jan Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Heilige Geest van God gegeven,
wil zó mijn hart bewerken,
dat Christus in mij woont,
dat ik steeds meer zal merken
dat Jezus' liefde loont,
laat vrede in mij groeien,
laat mij door U omhuld
verrassend openbloeien,
geef eindeloos geduld,
beheers mijn ziel en zinnen,
laat mij door uw levend woord
waarin uw liefde wordt gehoord
de naaste voor U winnen,
laten geloof en goedheid
mijn diepe vreugde zijn,
zachtmoedigheid , bewogenheid,
zijn als een kostbaar medicijn,
dan wordt uw werk in mij volbracht,
omstraalt uw licht mij in de nacht,

dan staat mijn wereld op z'n kop,
ik sterf met Christus aan het kruis
ik deel zijn dood en word begraven,
maar sta met Hem ten leven op!