Dichter: Werners, Elle Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
vurige vlammen,
alles verzengend 
dat licht, die felle hitte
hartstochtelijke liefde
onontkoombaar vol van strijd
men wist dat het de waarheid was 
het gaf hen moed en wijsheid
uitmondend in vruchtbare gesprekken
zodat ieder volk - hoe vreemd
en onbekend ook -
benaderd kon worden
in de eigen taal!