Dichter: Groeneveld, Petra Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De ware Geest des Heren
doorzoekt en kent ons hart.
Ziet hoe wij Hem beminnen
voor eigen eer of roem?
Laten wij ons bezinnen,
't is om Zijn Geest te doen.

Hem is de roem en glorie
de Geest die leven doet.
Voor Hem al de victorie
Hij geeft ons overvloed.
Zijn liefde niet te stelpen
vergeeft ons telkens weer.

Als wij Hem daarom vragen
wij hebben zo'n verdriet.
Willen U graag behagen
doet U 't kwade te niet.
Wilt U barmhartig wezen
en zo ons hart genezen.

Dan kunnen wij gaan zingen
en willen U beminnen.
Uw Geest kwam over ons
en zingen Halleluja.
Van U komt de victorie
de roem en alle glorie.