Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Heilige Geest Die bidt en pleit,
met verzuchtingen intens,
onuitsprekelijk zijn Zijn woorden,
voor ieder gelovig mens!

Hij brengt ook onze beden
en smekingen bij God,
bidt altijd naar de Vaders wil
en volgens zijn gebod.

De Heilige Geest is teder,
Hij wil jouw Leidsman zijn,
Zijn woorden zijn ook vol en puur,
't als een edele wijn!

Zachtjes spreekt Hij tot je
en laat je dingen zien,
beelden of de toekomst,
zelfs visioenen misschien?

Hij deelt ook mooie gaven uit
van gebed en tongentaal,
genezing of bemoediging,
profetie, ja Hij geeft het allemaal!

Met Pinksteren kwam de Heilige Geest
en blijft voorgoed bij jou,
zelfs tot in alle Eeuwigheid
is Hij Waarachtig en Getrouw!