Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Zoals water zal stromen
als een vuur dat zal branden
zoals vlammen die dansen
als beweging van wind
wil de Geest tot ons komen
toe verhef nu je handen
en grijp aan alle kansen
en groei op als een kind.

Want Gods werk is begonnen
en de hemel breekt open
zie het zonlicht verschijnen
voel Gods Geest, dicht nabij
leef niet meer onbezonnen
leer volhardend te lopen
laat de zorgen verdwijnen
ja de Geest maakt ons vrij.