Dichter: Made, Frits van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Jezus is de grote Trooster,
kind en mens dáár gaat Hij voor.
Maar er is wel één principe.
’t gaat om hoor en wederhoor.

Mensen moeten naar Hem vragen,
stort je hart maar uit voor Hem.
Blijf geloven en verwachten.
vroeg of laat hoor je Zijn stem.

Jezus luistert naar jouw woorden.
Jezus is de enige Naam.
Hij omspant de hele wereld,
alle eeuwen brengt Hij saâm.

Hij vertelt ons van de Vader
in Zijn ontoegankelijk licht.
Door Zijn Zoon komt Hij ons nader,
in Jezus krijgt God een gezicht.

De nood der wereld zal voorbij gaan,
nooit meer tranen in de nacht.
In Zijn rijk van eeuwige vrede,
heeft Hij ’t al voor ons volbracht.

Dank U Jezus voor Uw zijn hier,
voor Johannes die ’t vertelt.
Voor Uw Bloed en Brood des levens,
‘k Prijs U eeuwig als mijn held !