Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De Trooster kon niet eerder komen
voordat Hij Die hing aan 't kruis
was gestorven en verrezen,
terugging naar Zijn Vaders huis.

Oh Hij had het hun verteld
maar ze konden 't niet bevatten,
wat had de Meester toch bedoeld
't was als verborgen schatten!

En nu zaten ze bijeen
en spraken over "het gebeuren",
verlangend keken ze omhoog
toen openden zich de hemeldeuren!

De Belofte van de Vader kwam
met vlammetjes van vuur,
zette zich op ieders hoofd
ja...dit was dus hét uur!

Hun tongen spraken vreemde klanken
vreemde woorden nooit geleerd,
één ding wisten ze zeker
hun Meester werd daardoor geëerd!

Hun wachten was opeens verdwenen
het was de Belofte zoals voorzegd,
vanuit de hemel liet de Vader merken
Hij had Zijn Geest op hen gelegd!

Handelingen1:4
Johannes 14:16,26