Dichter: Walraven, Angela Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Wees stil, luister, hoor het gefluister
van engelenkoren die waren te horen
bij de kribbe, bij het open graf,
toen Jezus opsteeg naar de plaats
waarheen Hij is uitverkoren.
Hun boodschap is altijd geweest:
"Wees niet bevreesd."

Vandaag klinkt datzelfde lied:
"Vrees niet! Wees niet bevreesd
voor de Trooster, de Geest.
Open deuren, ramen, harten
voor de vonk die wil ontbranden
tot een laaiend vuur.
Vrees niet de wind die wil
opsteken tot reinigende storm."

Hecht niet aan omhulsels, bezit, gebouwen,
dan ontbreekt het Godsvertrouwen
dat vuur en storm niet zullen verwoesten.
Angst en vrees houden gevangen,
temmen het Godsverlangen.
Ziende blind en horende doof,
blijft de vonk smeulend in de stoof,
de wind maar veilig buiten,
's nachts bevend om zijn fluiten.
Weet dat angst en vrees en beven,
door machten van duisternis ingegeven,
de werking van de Geest willen temmen.
Hoor niet naar hun leugenstemmen.

Wees niet bang voor hemels gefluister
dat wil uitbarsten tot juichende jubel
totdat al wat leeft het zal verstaan:
"U is een redder geboren,
Uw Verlosser is niet dood, Hij leeft,
Christus de Heer is opgestaan,
Hij is naar Zijn Vader gegaan.
Uw Bruidegom komt er wederom aan."

Luister ...., engelenstemmen ....,
hoor hun koor, hun boodschap nu,
zoals die altijd al is geweest:
"Wees niet bevreesd!"

Pinksteren, 2005