Dichter: Werners, Elle Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
'En zie, daar ging de hemel open
en hij zag de Geest Gods neerdalen
in de gedaante van een duif

en over zich komen; en een stem
uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon,
mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' 

Een vlammetje dat keer op keer
weer wankelt en dreigt neer te slaan
horizon van stilte, tipje van de sluier.

Christus in iedere mens
Hem herkennen
in een wereld vol kabaal.
In onze eigen tragedies
en in die van anderen
en in alle mensen samen.

Een totaal nieuw leven
heldere lucht
zonder hoogtelimiet.

'Geef, dat wij door de Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.'