Dichter: Verwaal, Jelly Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik zal Mijn woord verkondigen in vuur en vlam
en elk zal in zijn eigen taal de boodschap horen...
Gods adem ruiste - en de mens die het vernam,
heeft zich met hart en ziel aan Hem verloren.

Ruis, adem Gods, ruis voort in 't late avonduur.
Ruk aan de muur van 't hart en laat de stormwind woeden,
totdat de kleinste vonk weer oplaait tot een vuur,
dat duizenden zal brengen in Uw hoede.

Nóg gaat het heilig vuur de wijde wereld rond.
Nóg werken werkers Gods en ploegen op Zijn akker.
Het laatste uur breekt aan - het einde komt terstond
... en hoeveel harten zijn nog werk'lijk wakker?
Jelly Verwaal
uit: "Beloofd is beloofd"