Dichter: Holman, Alie Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Ik hoorde de roepstem van de Here der Heren, 
Hij riep mij te komen en te worden Zijn kind, 
om alles te geven wat mij vasthield in het leven, 
verdriet en boosheid, Hij wou worden mijn Vriend. 

Ik heb die stap naar Hem toe genomen, 
kon niet meer verder op die heilloze weg, 
die weg van bitterheid, boosheid, ellende, 
dus heb ik mijn leven in Zijn handen gelegd. 

Ik mocht ontvangen de kracht van de Vader, 
Zijn liefde en blijdschap en Zijn eeuwig geduld, 
ik sta niet alleen in de zorgen des levens, 
weet mij geborgen en met Zijn Geest vervuld. 

Tot Jezus terugkomt voel ik mij gedragen 
gedragen op vleugels door moeiten en strijd, 
ik weet dat Gods Geest mijn leven gevormd heeft, 
voor mij geen verzinsel, maar pure realiteit. 

Dankbaarheid vloeit uit mijn hart naar buiten, 
ik voel mij krachtig door de Heilige Geest, 
ben met de Vader en de Zoon verbonden, 
mag mij verheugen op een koninklijk feest. 

Zijn Heilige Geest geeft mijn leven meer inhoud, 
mijn hart is hersteld van zorgen en pijn. 
De vruchten van de Geest bloeien op in mijn leven, 
zachtmoedigheid, liefde, zo behoort het te zijn.

Alie Holman

Reacties horen te gaan over de INHOUD VAN HET GEDICHT  

#1 Adri Kortekaas 01-05-2008 00:18
Mooi, Alie, een inspirerend en geïnspireerd getuigenis van Gods leven gevende kracht, van de adem van zijn Geest, die ik ook voel in jouw woorden en tussen de regels door.

Hartelijke groet,

Adri