Dichter: Linde-Altena, Tiny van der Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Hij kwam, geboren uit Maria’s schoot.
Voorbestemd, eeuwig leven gevend.
De aarde vreesde en getuigde bevend
van een bittere en eenzame dood.
 
Die dood, door Christus overwonnen.
Voor een mens die langs diepe dalen ging.
Na belijden van zonden genade ontving.
Door Christus voor eeuwig leven gewonnen.
 
Zorgen en pijn heeft Hij gedragen.
Geen tranen meer bij Hem in huis.
Het aardse leven deed Hij vervagen.
 
Hij leed ervoor aan het ruwhouten kruis.
En nimmer zou Hij zich beklagen.
Zo brengt Hij verlosten veilig Thuis.