Dichter: Casier, Greta Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Bij avondval ging Jezus naar de Hof van Olijven
zeer bedroefd en met doodsangst in Zijn hart
zou Hij drie dagen in gebed en stilte verblijven
maar beklemmend werd Hem die donkere nacht
 
drie discipelen moesten met Hem bidden en waken
toen plots voor Zijn ogen een bittere kelk verscheen
en zij die zijn steun moesten zijn, lagen te slapen
in treurnis smoorde Hij Zijn  bloed en tranen alleen
 
‘Vader als Gij wilt laat dan deze kelk aan mij voorbijgaan’
maar  God zond een engel om Hem te begeleiden
toen soldaten verschenen, met Judas, de verrader
 
die met een kus ‘de beschuldigde’  zou aanwijzen
wist Hij wat het lot  zou worden van die misdadiger …
Voor ons eeuwig leven, zou Hij de kruisdood ondergaan