Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Had men Zijn licht niet om naar uit te kijken,
Zijn pracht en luister om ons te bekoren,
dan zou men spoedig reddeloos ontsporen,
slechts dood en duister om naar uit te wijken.

Het leven zou verwachtingsloos verstrijken,
geen vreugdevonk zou aan de einder gloren,
een ledig leven zou ons zijn beschoren,
geen gloed van hoop om het mee te verrijken.

Doch Jezus bràk met een geheimenis,
Hij wees de weg, bewees een voortbestaan
van 't leven, dankzij Zijn verrijzenis.

Hij gaf ons blijde hoop om voort te gaan,
Zijn schitt'rend licht, vol van verheugenis,
schijnt aan de horizon van ons bestaan.