Dichter: Messie, Han Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
De gedachte aan het Opperwezen
wordt door vele nadenkers weggejaagd.
Men gebruikt nuchter verstand, zoekt en vraagt,
bouwt alleen op hetgeen is bewezen.

Steeds meer vondsten laten zich lezen
in de wereld, trots  _  vorsend  _  uitgedaagd!
Is de Hemel vertrouwen te gewaagd?
Vrome mensen heten zwak en verwezen.

Godloochenaars geven spottend verwijt
aan gelovigen vol bezielend vuur,
maar zonder kennis der werkelijkheid.

Zij, die voortgaan onder 's Heren bestuur,
mogen blij zijn met heidense strengheid,
wijzend op het falen van hun wil of kuur.