Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
het was een stille nacht, toen, daar in Bethlehem,
een licht verscheen dat sterren overstraalde:
een eng’lenleger kwam, en zong met luider stem:
“ere zij God” zoals de Schrift verhaalde

strijdengelen, zij maakten er een bruggenhoofd
vanuit de hemel, hier, naar deze aarde;
“vrede op aarde “, zo werd God door hen geloofd:
“ in mensen welbehagen “, geeft ons waarde

zo is de Heer gekomen in de donk’re nacht,
Kind in de kribbe, en Heer der heerlijkheid;
Hij is Zijn Eigen Weg gegaan: “het is volbracht “,
nu is Hij Koning, hier, in eeuwigheid

het was een stille nacht, toen, daar in Bethlehem;
het wordt een Morgen waar bazuinen schallen
wanneer de Heere weerkomt, in Jerusalem:
o Heere, wat een blijdschap voor ons allen !,

het Kind van Kerst, is Koning, op die Morgen,
Paaslam, Paasvorst, Hoofd van de legermachten:
voor ons behoud heeft Hij ons willen borgen,
kom spoedig!, Heer, naar ons, die U verwachten