Dichter: Nicolai, Fedde Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn


Het oude jaar is bijna verstreken
We staren naar de klok
En nemen nog een slok
We hebben het  weldra bekeken.


Het is nu omstreeks middernacht
De klok tikt en slaat bijna 12 uur
Buiten is het erg koud en guur
Het  nieuwe jaar wordt verwacht.


Dan is het  tellen geblazen
….negen, tien, elf, 12 keer
Het oude jaar is niet meer
We vullen nog even de glazen.


We geven elkaar de beste wensen
Met veel heil en zegen
Op ieder zijn wegen
En vrede op aarde voor alle mensen.


Geve God ons allen een goed jaar
Zonder rampen, onheil en geweld
Dat overal de vrede worde hersteld
Een veilig jaar zonder enig gevaar.
 


Fedde Nicolai


5 november 2005


https://www.christelijkegedichten.tk