Dichter: Laneuze, Priscilla Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Een oude man gaat zijn weg zonder haast
verzonken in berouwvolle gedachten
Achter hem loopt een jongeman gehaast
in snelle pas alsof hij niet kan wachten

Zijn onstuimig hart klopt van hoop en vreugd
blij geniet hij van het leven en zijn jeugd

De oude man is vervuld van weemoed
kijkt droef om naar de weg die hij is gegaan
De jongeman heeft energie en moed
onwetend waar hij voor zal komen te staan

Traag stappend, zijn kleren reeds versleten
denkt de oude man aan zijn jonge jaren
hoe hij was, eerzuchtig en verbeten
hoe hij ook teleurstelling moest ervaren

Nu heeft zijn hart zich met inzicht gevuld
gaf de tijd hem acceptatie en geduld

Er werd gisteren van een Kind verhaald
dat de droom van ieder mens waar wou maken
een droom over vrede, zo ging 't verhaal
het deed hem een zucht van verlichting slaken

Hij had geen tijd om langer te blijven
't was koud, hij voelde zijn botten verstijven

De jongeman heeft hem haast ingehaald
wil al zijn verwachtingen graag waarmaken
Voor de grijsaard is een engel neergedaald
hij zal het gewis niet lang meer maken