Dichter: Patrick, St. Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
De Heer zij voor u
Om u de juiste weg
te wijzen.

De Heer zij naast u
Om u in de armen te sluiten
en te beschermen
tegen de gevaren
van links en rechts.

De Heer zij achter u
om u te bewaren
voor de valsheden
van boze mensen.

De Heer zij onder u
om u op te vangen
als u valt,
en u uit de strik te trekken.

De Heer zij in u
om u te troosten
als u treurig bent.

De Heer zij om u heen
om u te verdedigen
als mensen over u 
heenvallen.

De Heer zij boven u
om u te zegenen.

Mode de genadige God
u zegenen,
nu en morgen.

Dit gebed is geschreven door de Ierse apostel
St. Patrick
een bisschop die in de vijfde eeuw naar Ierland ging.

Uit: Vandaar september 1998