Dichter: Hengstman-van Olst, Els Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to Twitter
Kom strijder, kom en sta nu op
en trek jouw harnas aan,
de hele wapenrusting is van God,
daardoor kun jij ten strijde gaan!

Houd moedig stand, jij dappere held,
jouw middel omgord met de waarheid,
geen leugen zal je dan nog treffen,
tijdens jouw geestelijke strijd!

Je kreeg ook een schild van geloof,
waardoor vurige pijlen zullen wijken
en draag de helm van zaligheid
waardoor je op God mag gaan lijken!

Trek schoenen aan van Vrede,
waarmee je mensen bereikt,
want jouw wapenrusting is krachtig,
wat uit 't zwaard van de Geest wel blijkt!

Bid ook bij elke gelegenheid,
met smeking in de Geest,
want met de hele wapenrusting aan,
gebruikt God jou het meest!

Efeze 6:10-18 en Richteren 6:12