Er staat copyright op de gedichten van Made, Frits van der U mag deze gedichten alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

En Jezus zei….
Mijn Boodschap gaat de wereld in,
van Heil, van God de Vader.
Hij zoekt Zijn schepping dichtbij op,
Hij komt de mensen nader.

Geleerden, burgers, buitenlui,
zij zullen weldra leren,
dat bij het Kind van Bethlehem,
de mensen zich bekeren.

Eenmaal volwassen brengt dit kind
een grote schare op de been.
Zijn boodschap treft hen allen,
brengt vreugde voor geween.

Men ziet Hem weldra als de hoop,
een Hoop in bange dagen.
Hij moet hun Koning worden, en
zij durfden het Hem vragen. –

Wees mensen, ook in onze tijd,
van spanning, oorlog en ellende,
toch steeds bereid Hem weer te zien,
zorg dat u Hem al kende !

Wie Hem ontkennen zullen horen:
de herberg is voor u op slot.
Maar ’t Koninkrijk wordt wel geboren,
één volk, eeuwig verbonden met haar God !
…………………………………………….

(Openbaring 22: Hij, die deze dingen getuigt,
zegt: Ja, Ik kom spoedig ! - N.B.G.)