Afdrukken
Categorie: Troost & Bemoediging
Hits: 335
Dichter: Jacobsen, Thomas Er staat copyright op dit gedicht. U mag dit gedicht alleen verspreiden als u de auteursnaam vermeldt. U mag naast de auteursnaam ook de bron vermelden: www.gedichtensite.nl
Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
God’s Zoon
zie wie Ik nu heb aangewezen
Ik heb Mijn Geest op Hem gelegd,
en in de Schrift staat het te lezen
want zo is het door Mij gezegd:
in Hem heb Ik een welbehagen
Hij is een uitverkoren knecht,
Hij zal de volken overdragen
de kennis van het Godd’lijk recht

Hij zal Zijn stem niet gaan verheffen
Zijn woorden klinken niet op straat,
maar Hij zal vele harten treffen
wanneer Hij door de wereld gaat,
‘t gekrookte riet zal Hij niet breken
de tere vlaspit dooft Hij niet
barmhartigheid dat is het teken
dat Hij deelneemt in ons verdriet

Hij zal het recht ons openbaren
de kustlanden wachten op Hem
het geldt voor onze levenjaren
daartoe kwam Hij, in Bethlehem
maar daar is het niet bij gebleven
Hij is God’s eigen weg gegaan
Hij gaf voor ons Zijn eigen leven
voor ons werd aan God’ s recht voldaan

dit zijn de woorden van de Heere
Hij Die aarde en hemel schiep
Die alles wat er is, met ere
en schoonheid in het leven riep
Die aan de mensen die hier wonen
het leven en de adem geeft
Hij wil aan ons Zijn gunst betonen
de Heer Die is en eeuwig leeft

Hij heeft aan ons Zijn Zoon gezonden
Die roept ons tot gerechtigheid
geeft vrijheid hen die zijn gebonden
en zitten in de donkerheid
Hij is een licht voor elke natie
aan blinden geeft Hij het gezicht
Zijn offer brengt aan ons God’s gratie
die Heere is ons Eeuwig Licht

bij Jesaja 42: 1-7